Volgende activiteit:

 

 

 

 

 

In het gehucht Borgt, gelegen rond de motte - de Senecaberg - vastgeankerd langs het Rupelkanaal werd in 1907 een muziekmaatschappij geboren.

Deze geboorte was niet makkelijk,want het werd feitelijk een tweeling, en zelfs een tweeling die niet samen het levenslicht zag.

Begin 1907 stichtten enkele muziekliefhebbers een fanfare - De Nachtegaal - op Vilvoords grondgebied.Verschillende muzikanten namen dit niet en bespraken de mogelijkheid een andere fanfare te stichten in Borgt op Grimbergs grondgebied.

Zo was de tweeling geboren want de Grimbergse-Borgeloense fanfare kreeg als naam "De Moedige Vrienden"
Als dirigent werd de heer Jozef Backx gevraagd.Deze hoofdonderwijzer en muziekleraar aan de gemeentelijke school te Vilvoorde ging op het voorstel in.De eerste repetitie met 18 muzikanten ging door in zaal Henri Sapon.
De heer Van Dessel , een houtkoopman langs de vaart , werd tot voorzitter benoemd en verschillende vooraanstaande kwamen in het bestuur.

In augustus 1907 luisterde de fanfare de kermisprocessie op en in november gaf de jonge fanfare met veel succes haar eerste Ceciliaconcert in de parochiekerk van Borgt.In 1908 kwam de eerste uitstap naar het geboortedorp van de heer voorzitter Van Dessel.Het aantal muzikanten en ereleden groeide aan en dank zij de toelagen van de gemeente Grimbergen kon men de eindjes aan elkaar knopen en nieuwe instrumenten kopen.

Spijtig kwam de eerste wereldoorlog de opgang breken , want de Duitse bezetter verbood alle bedrijvigheid - ook de muzikale - de instrumenten moesten zelfs verstopt worden.

November 1918 kwam het normale leven heel langzaam op gang en ook de fanfare herbegon met nieuwe moed.
Vele jonge muzikanten kwamen aansluiten - Spolspoel Jan , Hoedemaeckers Pierre , Buys Frans , Raiglot Henri Verstappen Andre , De Breucker Jean , Buys Frans . Namen die nog steeds klinken als klokken bij "De Moedige Vrienden" maar spijtig genoeg reeds allemaal overleden.

Na 25 jaar dirigent werd in 1932 de heer J.Backx vervangen door de heer Jozef Jacobs.
Deze strenge chef bracht ijver en tucht bij de muzikanten en onder zijn leiding werd deelgenomen aan vele tornooien en muziekwedstrijden meermaals met groot succes - tot de tweede wereldoorlog weer een lange onderbreking bracht.

Intussen was voorzitter Van Dessel vervangen door de heer Stas Jules die korte tijd later benoemd werd tot notaris te Asse en de heer De Vleeschouwer hem - ad interim - verving als voorzitter.

Na korte periode werd De Vleeschouwer vervangen door de heer H.Knop. Deze gedreven voorzitter deed het artistieke peil van onze maatschappij stijgen en het was dan ook een groot verlies toen hij in 1952 overleed.
Hij werd opgevolgd door Spolspoel Jan terwijl Francois Doms erevoorzitter werd .Het waren moeilijke naoorlogse tijden.

De jonge generatie keerde zich af van de fanfaremuziek en verkoos meer te luisteren naar moderner muziek. In deze moeilijke jaren kwam er ook een dirigentwisseling. In 1960, na 27 jaar chef, werd Jacobs vervangen door de jonge dirigent Remy Carleer die amper 4 jaar de fanfare leidde.

Ook werd er gewisseld van lokaal want de fanfare verhuisde naar cafe " In de Wittepen " in 1952.Ondanks de weinige aangroei bleven de oudere muzikanten de eer der fanfare verdedigen en behaalden ze lauweren in verschillende tornooien ( Malderen - Vosselaar - Mol enz.) en in de provinciale tornooien.

In 1965 kwam Louis Adriaenssens ( muzikant bij de militaire muziekkapel der zeemacht ) als dirigent het korps leiden.
Midden de jaren zestig kwam stilaan de kentering .Onder de stuwende krachten van voorzitter Spolspoel en muziekleraar Pierre Hoedemaeckers kwamen jongeren zich aansluiten bij de fanfare en het aantal muzikanten groeide aan.

En de verjonging ging verder toen in 1981 de toenmalige voorzitter - Jean Spolspoel - na 29 jaar dienst , wegens gezondheidsredenen, werd vervangen door de voorzitter Roger De Vos.

In 1993 moest ook de dirigent - na 25 jaar dienst - wegens dezelfde redenen , de dirigeerstok overhandigen aan Dirk Acquet - muzikant bij de muziekkapel van de zeemacht.Onder zijn leiding werd ook onze jeugdfanfare " De Moedige Muzikantjes" opgericht.
 

Dirk Acquet werd in 2002 beroepshalve gepromoveerd tot onderkapelmeester bij de Gidsen. Een combinatie van beide was onmogelijk en hij gaf de dirigeerstok door aan Tim Van Medegael. Spijtig genoeg duurde de samenwerking met Tim maar één jaar.

Het bestuur heeft dan, onder impuls van Dirk Acquet, Stijn Roels in 2003 als nieuwe dirigent aangeworven. In 2013 kon Stijn dirigent worden in zijn moedermaatschappij en volgde Danny Van Uffel hem op.

Onze fanfare bereikte een dieptepunt in 2014. Het bestuur was al jaren onderbemand en dit eiste zijn tol. Roger De Vos - 42 jaar bestuurslid waaronder 32 jaar voorzitter - diende zijn ontslag in als voorzitter en riep iedereen samen voor een Uitzonderlijke Algemene Vergadering. Tijdens deze vergadering stelden een tiental muzikanten zich kandidaat om een nieuw bestuur op te starten en werd Johan Theetaert de nieuwe voorzitter.

Na twee jaar nam Bart Poedts het voorzitterschap van Johan over.

In 2017 vierde de fanfare haar 110-jarig bestaan. Er werden nieuwe jasjes aangekocht met het geld van een wafelverkoop en een sponsering van de ere-voorzitter Paul Doms. Ook de website en het logo werden in een nieuw kleedje gestoken.

Andreas Carlier volgt in september 2017 Danny Van Huffel op. Deze jonge trompetist studeert momenteel nog aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Steven Verhaert, waar hij ook hafabra-directie volgt. Samen met hem wil het bestuur investeren in de jeugd om zo de toekomst van de fanfare te verzekeren.

Hoofdsponsor

 

Met dank aan onze sponsors

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 K. F. De Moedige Vrienden v.z.w.